RSS
Hírek

Aliansz imahét

2016-01-03

Aliansz imahét Kaposváron

http://www.aliansz.hu/aliansz

Aliansz

 ­-több, mint 150 éves szövetség, melyben  Krisztus-hívő személyek, gyülekezetek és szervezetek fognak össze a misszióért
 -  nem helyettesíti a felekezeteket, nem verseng más keresztyén intézetekkel, missziókkal, ehelyett Jézus imádságának szellemében   (János 17) Isten népének egységén fáradozik
- partneri kapcsolatok, szolgálati hálózatok létrejöttét segíti elő
- tagja az Európai Evangéliumi Aliansz-nak és 100-nál több országban van testvérszervezete a Világ Evangéliumi Alianszban.
- tagjai lehetnek egyének, és csatlakozhatnak gyülekezetek, missziós szervezetek is. Utóbbiak képviselői is automatikusan egyéni tagok, választók és választhatóak lesznek. 
- a felekezetekkel, egyházakkal jó viszonyt, s ha kell szerződéses együttműködést alakít ki. 
- működési költségeit a tagdíjakon túl adományok és országos kampányok szervezése által fedezi.
Hiszünk…
…a Szentírásban, Isten ihletett, csalhatatlan és teljességgel megbízható szavában, mely hit és cselekedetek tekintetében a legfőbb tekintély…
…az egy örökkévaló Istenben, aki az Atya, Fiú és a Szentlélek három személyében létezik…
…a mi urunk Jézus Krisztusban, a testben megjelent Istenben, aki szűztől született, bűntelen emberi életet élt, természetfölötti csodákat tett, engesztelő váltsághalált halt, testben feltámadt, felment a Mennybe, közbenjár érettünk, személyesen fog visszajönni hatalommal és dicsőséggel…
…az elveszett és bűnös ember megváltásában, melyben nem cselekedetekből, hanem hit által, az Úr Jézus Krisztus kiontott vére árán, a Szentlélek újjáteremtő hatalma által részesül…
…a Szentlélekben, aki a hívőkben lakozik, és alkalmassá teszi Őket a szent életre, az Úr Jézus Krisztus szolgálatára és a róla szóló bizonyságtételre…
…a Lélek egységében, melynek minden igaz hívő részese, az Eklézsiában, Krisztus Testében… 
A feltámadásban: a megváltottak örök életre, míg az elveszettek örök kárhozatra támadnak fel.
* A Világ Evangéliumi Aliansz által elfogadott hitvallás szövege

JÚLIUSBAN ÚJRA INDUL, A NŐI TEADÉLUTÁN!

2017-06-18

Kisebb szünet után újra hívunk benneteket a Női Teadélutánunkra.

JÚNIUSBAN IS FOLYTATÓDIK AZ APÁK KLUBJA!

2017-06-18

KEDVES APÁK, NAGYAPÁK, ÉS APA JELÖLTEK! SZERETETTEL HÍVUNK BENNETEKET JÚNIUS 24.-I PROGRAMUNKRA, A SOMOGYSÁRDI "Fehérvári horgásztóra"

MÁJUSI APÁK KLUBJA.

2017-05-07

Május 13.-ra meghívást kaptunk a Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság Fonyódi Rendőrőrsére

APÁK KLUBJA

2017-04-12

MILYEN VESZÉLYEK LESELKEDNEK GYERMEKEINKRE, ÉS HOGYAN TUDUNK VÉDEKEZNI ELLENÜK?

KORNYA MIHÁLY MISSZIÓS KONFERENCIA

2017-02-28

Március 25.-én 9:00. Bicske.

APÁK KLUBJA. TAVASZVÁRÓ GYALOGTÚRA

2017-02-28

MÁRCIUSBA ÚJRA APÁK KLUBJA! Tavaszváró gyalogtúrával köszöntjük a tavaszt. Március 11.-ére gyalogtúrával egybekötött klubtalálkozót szervezünk a Desedára.

FEBRUÁRBAN ÚJRA APÁK KLUBJA!

2017-01-10

Nagy szeretettel várunk!

ALIANSZ IMAHÉT KAPOSVÁRON.

2017-01-10

2017. január 8-14.

OLVASD VELÜNK EGYÜTT A BIBLIÁT 2017

2016-12-31

2017 január 1.-én újra elkezdjük a közös Biblia olvasást gyülekezetünkben.

APÁK KLUBJA

2016-12-31

A Somogyi Hírlap is tudósított a decemberi "Apák klubja" alkalomról.

KEZD ISTENNEL AZ ÉVET!

2016-12-27

21 napos böjt.

KERESZTÉNY KÖNYVEK

2016-12-17

Kersztény könyv vásárlási lehetőség, és gyülekezeti könyvtár szolgálat indult gyülekezetünkben!